About Me

My photo
Sarikei, Sarawak, Malaysia
BORNEO.COM siti palan alai bala temuai bebantaika penemu/runding diri ti tau ngemansangka kitai bansa.Ditu mega kitai tau mandangka pemansang tauka penusah ba siti-siti menua. Ditu mega bala pengajar enggau anembiak sekula tau bulih runding pasal pengawa sekula.Nemuai mih ngagai ruai kitai ti amat berega tu iyanya BORNEO.COM. BORENO.COM ialah suatu tempat dan ruang bagi kita mengutarakan idea dan pendapat. Di sini juga para guru dan pelajar mempelajari ilmu pendidikan dengan lebih mendalam. Semua dijemput mejengah ke BORNEO.COM.

Thursday, August 2, 2012

ENSERA PENATAI APAI SALOI (TUSUN KE DUA)


TUSUN KEDUA


       Nyau kelama ke begulai dia seduai lalu beranak, beranak ka anak lelaki nadai utai ngenyigat nya gamal, baka apai iya empu. Dia apai iya meri anak iya nama Raja Beginda. Leboh Raja Beginda nyau besai, dia iya nyau rangka, bepakai ka macham-macham utai, baka ansang keli, kelupa baung nya ke ngujong ka iya nyadi lap. Meda iya bakanya iya lalu diberi orang nama Tambap. Leboh Tambap nyau besai dia apai iya Gadu madah ka diri deka pulai ngagai menoa sida di tisi langit, laban iya samina tau diau tujoh tahun enggau sida dia. Apin iya pulai dia iya ninggal ka benda Indai Ranai sigi, sirat luai selambar, badi andai sabilah, sumpit sapuchok enggau selapok marik siti, ka Tambap. Udah nya iya pan lalu mupok pulai ngagai menoa iya di Perenching Tisi Langit Kuning baka Siring Tangkong Burong, Selesa Ujan Nyala Baka Tangga Gempong Jabong.
       Nyau kelama apai iya udah pulai ari menoa sida, Tambap pan nyau besai bendar. Ari siti dia iya madah ngagai indai iya, diri ti deka nemuai ngagai apai iya. Indai iya ngasoh, tang enda tau lama, ngambi ka sabulan pia, laban nadai orang enggau iya betupi. Hari iya ke mupok, dia iya lalu beradu. Pasok ka iya simpai kima iya enggau sirat luai. Ambi iya badi andai lalu tangkin iya, udah nya baru iya ngambi sumpit. Udah iya abis bekemas, baru iya mupok ari menoa sida di Nanga Engkaramoh, ari ili rumah sida Tutong kai di Gellong. Bejalai iya sehari-hari nya. Nyau lemai hari baru iya datai ba kaki Gunong Nyemugut. Iya pan lalu bemalam dia malam nya.
      Nyau pagi hari siti baru iya mupok majak ka pejalai diri niki Gunong Nyemugut nya. Kira tengah hari, dia iya bisi ninga orang ngagau.
“Oh ngetu Tambap”, ko orang nya dinga iya.
“Enda aku ngetu, laban beguai bendar”, ko iya.
“Nya pan ngetu enda lama”, ko orang.
“Sapa kita nya deh?”, ko Tambap.
“Aku tu meh ke dikumbai orang Bunsu Ruai, Dara Bajik kelandik Kaban Temuai, Dara Bunsu Mandi Tumu Besepar Rangkai”, ko orang nya madah ka nama diri ngagai iya. “Lalu ngetu”, meh ko orang nya nan ka iya.
“Enggai aku ngetu”, ko iya.
“Enti nuan enggai ngetu nuan puni ila, puni tusu madu aku baka lua burong kenyalang, puni kuyu aku baka telu manok kepayang”, ko Bunsu Ruai.
“Enda”, ko iya, “Tusu nuan enda manah baka tampok kepayang padong, kuyu enda manah balut tai manok lintong”, ko iya. Iya pan lalu nyau mupok.
Bejalai iya sahari-hari nya, iya pan datai ba tuchong bukit sigi. Ba tuchong bukit nya iya meda maioh bendar orang berumah. Tang iya niki rumah orang ke sapintu salawang-lawang, siko sa-atap senukang. Leboh iya datai ba kaki tangga dia iya lalu nyapa nanya ka penyadi rumah?
“Jadi rumah kita ini?”, ko iya ngagau.
“Jadi uchu, niki meh, tang nadai orang enggau nuan di ruai dia, lalu ka bilek kitu”, ko orang nya nyaut iya.
Datai iya di bilek iya lalu nudok kai diri. Indai tuai orang nya lalu ngelalu kai iya sereta lalu nanya kai penatai iya.
“Ari ni penatai nuan tu deh uchu?”, ko indai tuai orang nya nanya iya.
“Aku tu datai, ari menoa kami di Nanga Engkaramoh ari ili Gellong”, ko iya.
“Nama main nuan deh?”, ko orang nya ga nanya.
“Aku tu ka nemuai ngagai apai aku kai benama Gadu”, ko iya.
“Oh Gadu nya anak menyadi aku”, ko ini orang nya.
“Oh sapa nuan tu deh?”, ko iya ga nanya.
“Aku tu meh Ini Jelebok. Ti nuan anak Gadu, uchu aku meh nuan tu”, ko ini orang nya bejako enggau Tambap. Ini Jelebok pen lalu ngangau kai anak iya kai betenun di sadau kai benama Nain Kai Bekain Mali Rimpi, Besandol Andol Kai Besanggol Lepi Sakali. Endu Nain pan nurun ga ari sadau.
“Oh bisi datai nuan anak!”, ko iya bejako enggau Tambap.
“Bisi meh ibu,” ko iya.
     Nyadi Tambap lalu bemalam dia malam nya. Hari nyau jauh lemai tindok mega sida. Pagi siti apin iya mupok, dia iya lalu nanya ka nama menoa nya ngagai ini iya ke benama Ini Jelebok. Ini iya madahka menoa nya dikumbai orang Bukit Tandok Labong. Kejang iya deka mupok dia ini iya meri iya ubat sangga bunoh ke lalu di-unsut ini iya ba tuboh iya ka bekal iya bejalai. Lepas nya baru iya ngejang ka menoa sida ini iya. Bejalai meh tudah Tambap sahari-hari nya, nyau tengah hari engkarabak alai iya tak nyerungkong rebah tetanam tunsang. Rebah kanan saka enteran, rebah kiba sakal ulu tulang, rebah ka moa saka tanda paya lebang. Tak lalu luput meh nya dia. Leboh iya ke luput, dia deh Bunsu Langau tak bira ba nyawa, ba pending, ba idong iya. Dia iya pan lalu tedani laban tai langau. Leboh iya dani, iya meda orang tak ketawa ka iya. Nyadi nama Bunsu Langau nya Dara Nyerida Tau Tepat, Kumang Tukang Tau Keramat. Lalu ka di sumpit iya Bunsu Langau.

(BETAMPUNG BA TUSUN KETIGA)

Friday, July 13, 2012

Jawatan Kosong di Malaysia Airport Holding Berhad(Julai 2012)

Jawatan kaosong di Malaysia Airport Holding Berhad.

Sila Klik :

http://borangjawatankosong.blogspot.com/2012/07/jawatan-kosong-di-malaysia-airports.html

Wednesday, June 27, 2012

Sejarah Bahasa Iban di Sekolah dan Tempatnya Dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan


1.         Pengenalan

Bahasa Iban telah digunakan di sekolah di Sarawak sejak tertubuhnya sekolah pertama di kawasan pedalaman yang didiami oleh penduduk Iban semasa pemerintah Brooke. Bermula daripada satu bahasa yang digunakan sebagai bahasa penghantar diperingkat dasar kemudian sebagai bahasa vernikular di sekolah mubaligh Kristian, kini bahasa Iban telah diluluskan untuk diajar sebagai mata pelajaran bahasa tambahan di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan bermula dari tahun 3 hingga ke tingkatan 5. Kertas ini cuba untuk menghuraikan secara ringkas sejarah bahasa Iban di sekolah di negeri Sarawak dari awal hingga ke abad dua puluh satu. Selain itu, kertas ini juga menyarankan langkah-langkah yang harus diambil bagi memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran bahasa tersebut dan memperukuhkan kedudukannya dalam sistem pendidikan kebangsaan. Sejarah perkembangan bahasa Iban di sekolah boleh dikatakan telah melalui empat zaman atau era iaitu bermula pada era pemerintah Brooke, disusuli dengan era pemerintahan kolonial British, era peralihan ke sistem pendidikan kebangsaan dan akhir sekali era pasca Akta Pendidikan 1996.

2          Era Pemerintahan Brooke

Sejarah bahasa Iban sebagai satu bahasa ibunda yang diajar dan dipelajari di sekolah bermula dengan penubuhan sekolah pertama di kawasan Iban di Sarawak. Sekolah tersebut telah ditubuhkan di Banting pada tahun 1853. Sekolah yang dinamakan sekolah St Paul itu telah ditubuhkan oleh Mubaligh Anglikan setelah mereka menubuhkan sekolah-sekolah yang tidak mempunyai pelajar Iban seperti Sekolah St Thomas di Kuching pada tahun 1848, sekolah untuk masyarakat Cina di Bau pada tahun 1864 dan sekolah-sekolah di kawasan Bidayuh seperti Kuap, Duras, Taee, Padawan, Bunuk dan juga kawasan Iban seperti Merdang dan Lundu[1]. Selepas penubuhan St. Paul di Banting, terdapat beberapa sekolah lain ditubuhkan, selari dengan penyebaran agama kristian dan penubuhan gereja di kawasan-kawasan tersebut. Namun tiada rekod yang menunujukkan ‘hasil’ persekolahan di kawasan pedalaman tersebut yang melibatkan pelajar Iban, khususnya, di Merdang. Di Lundu pula, bahan agama Kristian telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu kerana di kawasan tersebut penduduknya menggunakan pelbagai dialek yang tidak memudahkan bahasa Iban digunakan[2]. Juga sekolah-sekolah di kawasan tersebut tidak menerima respons yang menggalakkan daripada pelajar dan terutama sekali ibu bapa mereka.  Keadaan ini berlaku oleh kerana apa yang pelajari di sekolah tidak sesuai dan kadang kala bercanggah dengan norma kehidupan masyarakat pada masa itu.

            Namun  sekolah yang ditubuhkan di Banting dalam Bahagian Kedua ketika itu menampakkan kejayaan kerana dapat menghasilkan beberapa orang katekist untuk menyebarkan agama Kristian dalam bahasa Iban terutama di kawasan Saribas dan Saratok. Dalam tahun 1863 Buda, iaitu anak pahlawan Orang Kaya Pemancha Dana (Bayang) dari Saribas, muncul di sekolah St. Paul Banting[3]. Kehadiran beliau dalam kalangan Iban Balau di kawasan tersebut adalah untuk memerhatikan pengajaran dan pembelajaran yang diadakan dalam kelas. Beliau amat tertarik dengan kertas tulisan yang digunakan dan aktiviti membaca yang dijalankan oleh padri di situ. Dia bertekad untuk belajar membaca[4]dan menulis. Berkat daripada semangat dan iltizam yang tinggi beliau berjaya membaca dan menulis dalam bahasa Iban dengan baik dan diambil bekerja untuk Mubaligh Anglikan sebagai katekist.

Oleh kerana sekolah di mana orang Iban menerima pendidikan pada masa itu ditubuhkan oleh Mubaligh Kristian dan bukan oleh kerajaan Brooke, maka pemelukan kepada agama Kristian adalah berkait rapat dengan minat dalam bidang pelajaran.  Arus perubahan yang begitu ketara berlaku dalam institusi sosial orang Iban khususnya terhadap persekolahan dan penyebaran agama kristian. Orang Iban pada masa itu percaya bahawa literasi adalah kunci kepada kekuatan pemerintahan dan kuasa yang ada pada orang kulit puith.  Ini jelas terbukti dengan kejayaan pemerintahan Brooke menumpaskan  Rentap di Bukit Sadok[5]. Kekalahan Rentap menjadi iktibar bahawa masyarakat Iban harus berubah ke satu dimensi baru yang mementingkan nilai ilmu, keterbukaan minda dan kesejagatan pemikiran untuk menongkah arus kemajuan dunia.

Harus diingat bahawa pada era pemerintah Brooke, tidak ada sekolah kerajaan didirikan di kawasan orang Iban atau dalam erti kata sebenar dinasti Brooke tidak pernah menubuhkan sekolah untuk kaum Iban atau Dayak yang lain belajar. Semua sekolah di mana mereka belajar adalah merupakan sekolah mubaligh Kristian sehinggalah awal abad kedua puluh:   

...although the Government expended increasing sums of money in this field (education), rising to 4.3 percent of total expenditure in 1932, the Ibans and other pagans were systematically excluded from State schools. ...Iban education remained entirely in the hands of the missions, whose efforts could reach only a tiny proportion of the more accessible Iban population[6].


[1] Peter M. Kedit, Aeries S. Jingan, Darrell Tsen, Thomas Chung, Heidi Munan dan Yohannan John, 150 Years of the Anglican Church in Borneo 1848-1998. (Kuching, 1998)
[2] Peter M Kedit dll, ibid.
[3] Robert Pringle, Rajah and Rebels: The Ibans of Sarawak under Brooke Rule, 1841-1941 (London, 1970). 
[4] E. H Gomes, Seventeen Years among the Sea Dayaks (London, 1911).
[5] Pringle, ibid.
[6] Pringle, ibid, ms. 339

Thursday, April 19, 2012

POLISI NGINJAU LEKA JAKU LUAR

Jaku Iban tu siti ari jaku di Malaysia ti benung mansang sereta ngerembai nyerumba singkang pemansang dunya kemaya hari tu. Dikena napi pemansang tu, atur ti ngumpul, nuru lalu ngemasukka jaku injau ari jaku bansa bukai ke pengaya jaku sigi chakah dipejalai ngambi ke jaku Iban ulih seraris enggau jaku bukai ti udah tegap.

Polisi nginjau dalam jaku Iban lebih berat agi menatika jaku English ti endang nyadi ke ‘lingua-franca’ ti entap agi dikena dalam komunikesyen entarabansa. Ari segi sejarah, jaku English mayuh udah berasuk enggau jaku Iban kenyau ari jeman Rajah ti megai menua Sarawak. Taja pia, jaku seperugan ti mungkur jaku etnik ti engkeman enggau daya idup Iban mega dikenatika lalu diinjau dalam jaku Iban ke pengaya jaku Iban.

3 chara nginjau jaku ari orang bukai.1. Nginjau ari jaku seperugan (nusantara)
2.Nginjau ari jaku English
3.Nginjau ari jaku bansa bukai

1 Jaku injau ari jaku seperugan
(Nusantara)

Jaku seperugan, kelebih agi jaku Melayu mayuh diserapka ngagai jaku Iban. Sistem sepil tu netapka chara nginjau jaku ari jaku bansa bukai enda bepanggai penuh ba sistem sepil jaku asal ti alai nginjau tang nitih ke sistem sepil jaku Iban ti nginjau jaku nya. Taja pia, bisi mega leka jaku ti diinjau nya agi mengkang sebaka. Gaya jaku injau ari jaku English ti dikembuan dalam jaku Iban tau dibagi ngagai tiga kategori.

i. Injau terus
Dalam proses nginjau ti bansa tu, leka jaku ti diinjau, diambi sereta diterima enggau silik ari jaku asal. Reti nya iya nadai berubah ari segi sepil enggau reti taja pan disebut nitih ke kaul dilah Iban.
 
Chunto:
karya bebas asing vokal

2.JAKU INJAU ARI JAKU ENGLISH

Jaku English nya sebengkah jaku bansa bukai ti chakah diinjau ke dalam jaku Iban dalam semua bidang pelajar berindik ari jaku tu udah entap dikena sereta ngerembai serata dunya ti ngujungka iya diaku nyadi jaku entarabansa. Proses nginjau jaku English endang diatur enggau cheremat ngambi ke iya entap lalu nadai menyati jaku Iban empu. Gaya jaku injau ari jaku English ti dikemisika dalam jaku Iban tau dibagi ngagai beberapa kategori.
i. Injau terus
Sama baka atur ti nginjau terus jaku Melayu, leka jaku ti diinjau, diambi sereta diterima enggau silik ari jaku asal. Reti nya iya nadai berubah ari segi sepil enggau reti taja pan disebut nitih ke kaul dilah Iban.
 
Chunto:
standard bank hotel bonus mark term

chairman speaker meter genre pin fact


ii. Injau salin

Dalam proses nginjau ti bansa tu, leka jaku ti diinjau disalin lalu dibali ngagai jaku Iban. Taja pia, reti enggau konsep leka jaku nya agi mengkang sama enggau jaku asal.
 
Chunto:

honey moon - bulan madu
night market - pasar malam
five foot way - kaki lima

iii. Injau pengasai

Dalam kategori jaku injau ti bansa tu, leka jaku ti diinjau disepil nitih ke pengentap sistem sepil jaku Iban ti udah ditetapka. Sekeda urup dalam leka jaku ti diinjau berubah nitih ke penemban urup lebuh disebut tauka disepil dalam jaku Iban.
 
Chunto:

bomb - bom - tingkil konsonan sengian b

Computer - komputer - c berubah nyadi k nitih ke sebut (konsonan)

dobby - dobi - konsonan berimbai bb betukar nyadi siti b

system - sistem - y betukar nyadi i nitih ke sebut (vokal)

telephone - telefon - phone nyadi fon nitih ke patah sebut

prism - prisma - ism nyadi isma nitih ke penemban sebut

iv. Injau Serap
apple- ipul
appeal- apil

Tuesday, April 5, 2011

Kenang Kenyalang

Akaidai, nyau nda berasai nyau ka apus bulan 3. Dua tiga kenyap da agi nyau ka nyambut Gawai Dayak ga kitai. Pandak mai hari diatu. Umur nyau tuai setuai ga. Nama berita kita dih? Ni maya taun kita dih? Pelaba aku maya ngetau diatu. Ngarapka asil mujur agi ari taun ke udah. Rega lada manah diatu dinga aku. Tang rega getah nyau turun ari bulan nyin kemari. Nyau ngenang rega getah, empai lama nyau manggai Rm12.00(taja saritu nyau turun), umur aku enda kala rega getah bangat tinggi baka diatu. Agi ku ingat maya ke agi betangkal(bisi nyebut mutung,ngaruk) menya pama rega manggai RM1.20 udah andal amat ati pulai bejual getah. Tang enti rega mina RM0.95 sen aja nadai mut pulai bejual.(ni enda orang tuai enggai meli utai ke dipinta tudah diri) Sinu ngenang pemerinsa diri. Diatu nyau tinggal pengingat aja madang getah di babas din. Agi ku ingat maya pemisi ujung taun, amat ta bela enggau peninggi aku pemayuh getah ke dijual. Ti baka rega kediatu, manggai ribu penyampau rega.
Bah, nama rita menua kita dia kaban? Ka ngundi menua kitai, 6/4/2011 ngantung nama, 16/4/2011 muai undi. Sapa pengari kita kaban? Agi ban baru manuk ke dulu suba?tauka nyabung manuk baru? Sapa undi kitai kaban? Ah, sapa bagi undi kita enda aku nemu, ni ko kita meh amat mih pengari ke dipilih kita ulih meri penyenang ngagai kita. Ti bangat enda nemu meri penyenang,meri pengelantang kapa ngundi iya kaban. Eh nyau panjai randau, kiruh aku mantaika penemu pasal politik tu kita lebih agi nemu ari aku. Anang aja kitai nyau belaya ketegal politik. Orang ke bepilih, kitai ke belaya. Ngetu dulu ku bejaku, ka gali dulu, pagila tumu dani ka meda orang ngantung nama. Mupuk aku.

Sunday, March 6, 2011

Randau Ruai

Nama berita kaban perut ikan madi perut jani? Bisi bulih ginti demalam? Ni bubu duduk ka beumpan ke buah sawit dih? Bisi masuk ikan keli wai? Jaku gagai wai menyadi, ending gaya pengidup kitai bansa enda begagai enda nyamai. Ti maya ngetau mulut betundi jari nyengkau tangkai padi enda berasai ari apus kaban. Enda pia ko nuan wai Indai Atuh?
Nyau ngenang orang ke minta kereja. Amat pedis minta kereja perintah diatu. Enti pemandai mekang-mekang pedis ka bulih. Taja pia jalai ngulihka penatai pemisi ukai ba kereja perintah aja. Mayuh endur bukai, ambika banding, kereja enggau kompeni tauka kereja kediri empu. Ambika banding, Apai Sabit kereja enggau kompeni minyak sebelah menua ribai. Gaji enda alah kira enggi iya. Ulih meli rumah batu semi-D kereta genap iku sida sebilik. Nyau ngenang orang kereja ke menua tasik, taja ngemesai nya gaji, enti enda nemu enggau duit nadai mih. Ngulih semian siku aja, tang iya ke muai ukai siku aja. Bini peneka ngena duit, bala anak kereja minta duit ngagai indai kena enjoy kulu kili. Tudah apai ke ngulih pan ta ngasak endar ngirup bejudi lebuh maya ke bisi peluang. Eh, macham mih utai bukai endur sida ngerua duit.
Enda ngira pemesai enggau pengemit gaji, enti kitai enda nemu baka keli (nyimpan dalam lubang maya kemarau awakka bisi diempa maya musim bah) tusah. Pesan aku, bejimat mih sebedau bisi utai ka bebatang agi begunaka duit. RUNDING-RUNDING MIH.